Når der skal vælges bolig, som man planlægger at tilbringe en stor del af livet i, er der mange overvejelser, der kommer til diskussion.

Midler til at nå målet:

 

 

  • Benyt solen som energikilde mest muligt

 

  • Reducer overforbrug

 

  • Genbrug og genanvendelse

 

  • Benyt naturen

 

  • Lev sundere

 

  • Innovation og genopfindelse kan vise sig frugtbart

 

 

Bæredygtighed

Frihed

Fremtid

Overskud

Vækst

Vilje

Balance

Alsidighed

Mod

Sikkerhed

Velkommen !

- Dette informationssite er under udvikling, og vil løbende blive opdateret og revideret.

Denne hjemmesides formål er at danne overblik for den private boligejer og boligbygger. Der tages udgangspunkt i konceptudvikling med fokus på gennemsigtighed for den enkelte person. Der lægges vægt på alternativer som kan benyttes enten vha. nybyggeri, ombygning eller renovering.

 

Ønsket om frihed igennem levevis, bæredygtig fremtid og forbedret livskvalitet vægtes højest, og styrker der igennem vidensbasen, hvilket medvirker til, at der forhåbentligt styres udenom væsentlige forhindringer forbundet med uvidenhed før, under og efter byggeprocessen.

Den industrielle revolution er fantastisk for skabelsen af vores systemer, og er et stærkt kort på hånden i videnskablig udvikling. Denne tid vil man dog stadig se tilbage på som værende den største katastrofeperiode i jordens historie set fra et økologisk synspunkt. Det er derfor ekstremt vigtigt, at man bevæger sig fra at være destruktiv til at være mere i balance med jorden.

 

Der skal satses på bæredygtighed indenfor adskillige felter, hvoraf bæredygtig levevis kun er én af disse.

Med finans-kriser, energi-kriser og prisen på benzin og diesel, der stiger, formindskes valgmulighederne. Befolkningstallet på verdensplan stiger, imens arbejdsløsheden gør det samme.

 

Det ene land efter det andet mister sin tripel-A status, og europæiske lande går bankeråt.

 

Løsningsdannelse på det teknologiske plan, er en vigtig faktor, men det vil være naivt at tro, det kan løse alt. Der vil under alle omstændigheder være et øget forbrugsmønster forbundet dermed, hvilket ikke hjælper på ressourceudtømningsproblematikken.

 

Når verden kører rundt baseret på økonomi, imens vækst består af udvikling og arbejdskraft (som kræver penge), må det konstateres, at uden penge går det skidt.

 

Tages der udgangspunkt i, at en low-tech løsning kun tilgodeser befolkningsgrupper, der er mindre godt stillet, tager man fejl.

-om man ønsker at bo på den måde eller ej, er en anden sag.

 

Man behøver ikke nødvendigvis bygge nyt for at gøre en forskel. Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse står med langt det største afkast.

 

Alt i alt vides det, at ting tager tid og, at systemet er en tung dame at danse med, når det gælder ændringer.

-men nogen må gå i front.

Undersøgelse

 

Dansk byggeri har undersøgt en række huse, hvor ni ud af ti mener, at deres hus ikke trænger til renovering. Dette er tankevækkende, når det vides, at over halvdelen af husene i Danmark er i dårligere energiklasse end "D".

 

Statens byggerforskningsinstitut, SBi, har lavet en rapport i 2013, "Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris" Rapporten viser, at salgsprisen påvirkes i negativ retning, når huset er dyrt i drift.

 

Der er i rapporten taget højde for placering og regionale forskelle og i årene 2011 og 2012, er der solgt energivenlige kvm til højere priser.

Faner stadig under udvikling: Innovation, Indeklima, Optimering

Der benyttes ikke cookies eller anden form for dataindsamling på dette site.