Ting kan mere, når de kombineres.

Et hus lavet af ubearbejdede og naturlige materialer, er ikke nødvendigvist et hus med et ringere udseende. Stilmæssigt er det dog langt fra en bolig med lige linjer og rette vinkler.

Ovenstående 2 billeder er af øko-byggeren, Simon Dale's forhenværende hus. Huset er 50m2 og er hovedsagligt bygget af ham selv og hans svigerfar over en periode på 4 måneder. Huset har kostet 30.000.-

-hvilket svarer til ca. 600 kr/m2.

 

SimonDale

Hybridbolig

Kombinationen af de bedste egenskaber fra de stilarter af byggeri, som tiltaler en person mest, giver det bedste resultat.

 

Skabelsen af noget unikt kræver i de fleste tilfælde blot, at der tænkes alternativt.

Bæredygtighed

-Til implementering vha. flere teknologier.

Grønt byggeri

-at spare på energien

 

Energi- og ressourcebesparelse under forudsætning af forbedret indeklima. Der fokuseres ikke på specielle materialer, men på metoder og bæredygtighed i forhold til sundhed -således der ikke er tale om egentlig ressourceknaphed og afgassende miljøer.

Der er ofte tale om højteknologiske løsninger baseret på teknisk beregning foretaget af højtuddannede personer.

 

 

Naturligt byggeri

-at bruge ikke industrialiserede materialer

 

Bjælkehytter, halmhuse og boliger i ler osv. er naturlige bygerier.

Idéerne er langt fra nye. Bjælker er kendt som byggematerialer for folk med allergi. Halm er kendt for sin billige, men effektive isolering og ler/adobe eller cob er kendt for sine absorbtionsevner i forhold til sol.

Der er ofte tale om lavteknologiske løsninger baseret på forsøg, afprøvning og videregivet information.

Nye eller genopfundne metoder indenfor naturligt byggeri er svært at få godkendt i et udviklingsland som fx Danmark, fordi der sjældent ligger mange beregninger bag.

 

Eksempler på naturligt byggeri, som IKKE ser lavteknologisk ud:

EcoNest

Kombinationsbyggeri

 

Langt de fleste huse er kombinationsbyggeri. Dvs. byggerier, der er sammensatte af flere teknologier og materialer. Som tiden kan vise, har boligstilen skiftet meget igennem de sidste århundreder. Derudover er materialetilgangen ikke ens i alle lande, hvilket naturligt giver variation i stilarterne lande imellem.

 

I Danmark har det været meget populært at bygge hus i traditionelle materialer; altså materialer, der er typiske for dette land.

 

De sidste 30-40 år har parcelhuse skudt op i massevis, og hvem har ikke kørt igennem et kvarter med det ene solide rødstenshus efterfulgt af det andet. Problemet med disse huse kan dog være, at opføringen er lavet på akkord, hvilket øger risikoen for byggesjusk. Denne fejl eller mangel følger derefter ejeren af huset indtil der træffes valg om at rette fejlen, bygge om eller renovere huset.