Allergier opstår når man udsættes for ting, man kan tåle i længere tid.

 

Allergi

Købes der ny bolig, billigt, er opmærksomheden normalt ledt hen på, hvorfor boligen er billig. Der kan ligge mange grunde hertil. En af den kunne være, at boligen er misligeholdt, og kræver renovering.

Når en renovering skal udføres, og der er mange steder at starte, kommer indeklimaet oftest ikke op som førsteprioritet. Dette er problematisk. Det økonomiske aspekt overskygger også oftest det indeklimamæssige i boligen, hvilket yderligere udgør en sundhedsrisiko.

Finder man skjulte fejl og mangler lægges disse overvejelser oveni og risikoen for allergi forøges gradvist, hvis der ikke gribes forsigtigt an.

Anbefaling

 

I langt de fleste tilfælde kan antallet af allergiske reaktioner nedbringes ved at gøre meget ud af at fjerne forureningskilderne igennem rengøring.

 

I visse tilfælde har allergi flere acceleratorer, hvoraf kost og generel indtag af føde og væske kan være hovedårsag, og indeklimaet sekundært, men nok til at bægeret flyder over.

 

-huse konstrueret af naturlige materialer er allergivenlige.

Allergi

Generelt

Allergi forsaget af en bygning er relativ, da mennesker udsat for den samme dosis ikke reagerer ens. Allergikere er personer, der er specielt sensitive overfor en bestemt påvirkning.

 

Bygningsmaterialer kan have forskellige indvirkninger på personer, og behandlede overflader er ofte grunden til, at allergikere slår ud, hvis fugt, støv og svampe ikke er årsagen.

 

Selvom fugt på beton kan udvilke svamp, der giver allergi, opstår der ikke allergi overfor beton. Denne byggeform kræver blot ekstra udluftning.

 

Det kan være en fordel at bo i højden i etagebyggeri, da de fleste allergener befinder sig ved jorden. Tests viser, at der er flere allergener i villaer end i de højere liggende lejligheder.

 

-det vides ikke, om der kan drages parlleller til grundfugt og andet, som de nederste etager naturligt er mere udsat overfor.

 

Nyere bygninger består af nye overflader, som alle afgasser en vis procentdel til omgivelserne. Afhængigt af allergikeren kan der gå dage, uger, måneder og op til år før symptomerne er på et niveau, hvor reaktionerne er små eller helt forsvinder.

 

Boliger i tæt bebyggede områder som inde midt i en storby, kan give irriterede luftveje i højere grad, da luftkvaliteten naturligt er mindsket af fx trafik.