Babyer og katte indtager flest skadelige stoffer.

Materialeoverflader

Miljøet inde i bygninger er afgørende for menneskets velbefindende. Først når der opstår ubehag i form af fx trækgener, temperaturudsving, strålingsasymmetri, lugt eller andet, tvinges hjernen til at konstatere, der er noget i vejen. Eller hvis der generelt er dårligt indeklima, hvor man opholder sig meget, lægger man mærke til den tydelige forbedring, hvis man går ind i et rum med godt indeklima. Det er derfor omskiftningen fra ét miljø til et andet, der får opfattelsen af indeklimaet kvalitetstestet.

Import

 

Ved import af billige produkter som legetøj, gadgets, tøj, sko og andre ting, man ofte kommer i berøring med, udsættes kroppen for stoffer, importøren ikke altid er 100% sikker på, er helbredsmæssigt forsvarlige. Det er derfor på eget ansvar at købe og bruge den slags.

 

En person bestemmer selv, hvem der skal støttes med den krone den individuelle person bruger.

 

-også selvom det potentielt nedsætter en persons levetid.

VOC

 

Betegnelsen "Volatile Organic Compound", eller "flygtige organiske forbindelser", kan opdeles i 2 kategorier:

 

1. De tunge afsættes fra overflader og ligger sig overalt.

2. De lette flyver rundt i luften ved luftcirkulation.

 

Kilder

 

 • Maling
 • Radon
 • Husdyr
 • Rengøringsmidler
 • Opløsningsmidler
 • Ufuldstændig forbrænding
 • Gulvtæpper
 • Skumgummimadrasser
 • Gardiner
 • Lim-holdigt træ, som fx krydsfiner og spånplader
 • Skimmel
 • og meget meget mere !

 

 

Anbefalinger

 

 

Køb kvalitetsmøbler. Brugte eller nye.

Undersøg varens mærkning inden investering.

 

 

 

Syntetiske overflader

Generelt

Syntetiske materialer som fx plastik afgiver potentielt kemiske stoffer til huden ved berøring. Problemer med phalater ses oftest fra legetøjsindustrien. Importerede produkter fra fx Kina og Indien, indeholder flere farlige stoffer, da disse områder har lempede regler i forhold til fremstilling end i Danmark.

 

Kroppen får sit gen-materiale fra sin skaber. Moren giver 40% af sine affaldsstoffer videre til sit barn. Hver gang moren føder en nyt barn, renser hun dermed sin krop yderligere. Det er svære kår for barnet, men mennesket er en standhaftig skabelse. Teknologi og videnskabeligt grundlag går ikke hånd i hånd med udvikling og innovation. Dette betyder, at der altid gøres noget for at fremstille materialer, der ikke er farlige

 

-eller som har et farligt stof i så lille en mængde, at det ikke direkte er farligt.

 

Når et produkt, som er markeret til udendørs brug benyttes indendørs, vil de kemiske stoffer, der er tilført, genere i årevis. Fx ved indendørs brug af trykimprægneret træ, træbeskyttelse maling mv.

 

ftalater / phthalater

 

Selvom stavemåden varierer, er alle enige om, at dette blødgørende middel i bl.a. plastik, er et farligt stof. På universitet i Aarhus, maner man til besindighed, da indholdet i legetøjsprodukter indeholder meget lidt ftalater. Professoren i kemi mener, at der drives heksejagt på stoffet.

 

Imidlertid er stoffet farligt, hvilket giver sig til kende i flere lande. Danmark gør en indsats for at forbyde brugen igennem lovgivning på området, da det menes, at tilsætningsstoffet er hormonforstyrrende på både mennesker og dyr. Dette er dog ikke tilfældet i lande udenfor EU, hvor produktionen fortsætter uhindret. Danskerne rammes derfor alligevel igennem billige importerede produkter fra fx Asien.

 

Huskatte er særdeles udsatte for materialeoverflader, og der er fundet katte, som er døde af at bo i boligen. Grunden til dette er, at katten gnider sig op ad alt muligt. Hvis møblernes overflader indeholder stoffer, der på molekyleplan kan afsætte mikroskopiske partikler, gnubbes dette stof således af på kattens pels, som den senere slikker ren. Derved indtager den stofferne, som senere evt. kan virke kræftfremkaldende og katten dør.

 

Af denne årsag er det meget vigtigt, at børn, som stadig putter legetøj mv. i munden, ikke kommer i kontakt med for mange stykker legetøj, som i højere grad indeholder disse stoffer.

 

 

Bromerede flammehæmmere

 

Denne kemi fortæller selv, hvad den bruges til. Det er et stof, der tilsættes et materiale for at nedsætte risikoen antændelse og udbredelse af en eventuel brand. Selve idéen bag opfindelsen er smart og sikkerhedsfremmende, men nogle af disse flammehæmmere er så usunde, at de er blevet forbudte i Danmark. Hvad folk køber i udlandet privat eller tilsendes med posten kan derfor ikke altid reguleres.

 

Denne kemiske forbindelse bruges bl.a. i tøj, møbler, senge, byggematerialer, computere, stereoanlæg og mange andre plastholdige ting fra dagligdagen.

 

 

Møbler

 

Ældre møbler kan generelt fritages for at medvirke til forurening af boligen, imens nyere møbler stadig afgasser til omgivelserne flere år efter de er købt.

 

Selve materialet er meget afgørende for, hvor meget der afgasses og, hvor farligt det er at røre ved.

 

Trends

 

Sund fornuft er en vigtig medspiller, når det skal afgøres, om noget er hensigtsmæssigt at føre ind i huset, men tiderne er skiftet. Design og udseende vinder i dag over fornuften. Flere og flere køber udseendemæssigt flotte, men dårlige og billige møbler.

 

Et godt gedigent møbel i egetræ erstattes i tiden med vakkelvorne, laminatbeklædte spåntræsmøbler som lever op til tidens "brug-og-smid-væk-kultur".