Skimmelsvampeangreb kommer kun, hvis vækstbetingelserne opfyldes.

 

Skimmelsvamp

Miljøet inde i bygninger er afgørende for menneskets velbefindende. Først når der opstår ubehag i form af fx trækgener, temperaturudsving, strålingsasymetri, lugt eller andet, tvinges hjernen til at konstatere, der er noget i vejen. Eller hvis der generelt er dårligt indeklima, hvor man opholder sig meget, lægger man mærke til den tydelige forbedring, hvis man går ind i et rum med godt indeklima. Det er derfor omskiftningen fra ét miljø til et andet, der får opfattelsen af indeklimaet kvalitetstestet.

 

Hvor meget må der være?

Normalt anses det, at være uden stor sundhedsrisiko, hvis det svampeangrebne sted ikke overstiger 1m2 i beboelsesområder.

-man bør dog være opmærksom på, at svampen sagtens kan vokse inde bag ved tapet og imellem yder- og indervæggen.

Skimmelsvamp

Generelt

Skimmelsvamp er ubehageligt at få i boligen. Der findes forskellige slags. Nogle steder, hvor svampen angriber, kan den fjernes igen, mens andre behøver fornyelse af de angrebne sted. Skimmelsvamp kan genere åndedrættet samt fremprovokere astma og allergi. Svampen gror inde i et materiale, imens dens blomster viser sig på overfladen som hvide og grå plamager.

 

Skimmelsvampen lever i høj fugtighed, gerne over 70%RF. Den lever derfor mest i udsatte områder som fx kældre, på indvendig side af ydermuren lige ved siden af vinduet i soveværelset og i kanten af brusekabinen. Skimmelsvampeangreb kan leve alle fugtige steder i boligen. Også steder, man ikke kan se. I svampens tidlige stadie er den næsten usynlig for det blotte øje, men kan stadig være et problem for fx astmatikere, der kan slå ud med fx vejrtrækningsproblemer, irriterede øjne, hoste hovedpine, træthed mm.

 

Moderne isolering med tykke mure og tætte bygningsdele er med til at fremme væksten af skimmelsvamp, fordi der mangles ventilation i samme omfang som isoleringsmetoden kræver. Derfor kan der sagtens være skimmelsvampeangreb i nyere bygninger, og det er derfor ikke kun et problem i ældre byggeri. Efterisolering på indvendig side, hvor dampspærren ikke sidder korrekt eller er mangelfuld, er også en risiko.

 

Hvis skimmelsvampen er opstået pga. dårlig ventilation, er den mindre aggressiv, end hvis den er kommet som eftervirkning fra en vandskade.

 

Steder hvor skimmelsvampen oftest kan fjernes:

Fra fugerne i bruseren, men ofte kan man med held skifte fugen ud uden stor økonomisk udgift.

Fra en metaloverflade, fordi rødderne har svært ved at hæfte sig fast.

Fra betondele, men husk at sprækkedannelser ikke kan renses ud.

Tegl som fx mursten, men husk fugerne er grove, og kan indeholde sporer.

 

Steder hvor skimmelsvampen nærmest aldrig kan fjernes

Hvis skimmelsvampen angriber ubehandlet træværk. Rødderne lever indeni træet.

 

Når skimmelsvampen ikke kan fjernes ude fra, skal den inficerede del fjernes mekanisk. Fx hvis det er gulvbrædder, skal de brækkes op. Er det planker uden kemikalier, kan de brændes. Er det billige blandingsprodukter som fx laminatgulv, skal det køres væk.

 

- Skimmelsvamp skal fjernes ved kilden og rettidigt, så der ikke opstår større skader, som på sigt vil forværres. Fagfolk bør kontaktes.