John Andrews

Ingeniør indenfor Bygningsdesign

Speciale indenfor Indeklima og Energi

JA BoligForLivet.dk

 

 

 

Energirådgivning

 

Energi er en resource, der koster penge. Benzin og diesel omdannes til fremdrift i bilen, imens el, træ og fyringsolie mv, omdannes til opvarmning af boligen.

 

Med stigende priser på disse udtømmelige ressourcer, kan en energirenovering af boligen komme på tale .

 

En krone sparet, er en krone tjent!

 

Med en energirenovering opnås en kontant besparelse år efter år. Derudover bidrager processen med et lavere CO2-udslip, hvilket gavner miljøet og giver et forbedret indeklima.

Slutteligt kvitteres der med en værdistigning på boligen, som gavner dig ved videresalg.

 

Her tilbydes den nødvendige assistance til at få kortlagt, hvor den sparede krone ligger. Løsningen bliver dermed at konvertere en udgift til en indtægt igennem investering med afkast hver dag.