Synspunkter

  • En vision om at formidle viden mere effektivt kan opnås ved samling af viden. En effektiv vidensbase, der virker overskuelig og inddrager både analyser og vurderinger samt håndtering og bearbejdning af undervejsopstånde problemstillinger, vil afgive et bedre slutresultat.
  • Fremtidssikring flytter i stigende grad fokus over på bæredygtighed og fremmer vilkårene for efterkommere.
  • En klar fordeling af fordele og ulemper øger det overblik, der er forbundet med en given byggestil.
  • Grundig planlægning sparer tid og penge.
  • Individualitet og livsstil er afgørende faktore, idet der findes bæredygtighed i alsidighed.

Uddannelse indenfor området

 

I forbindelse med min skolegang blev mit fokus flyttet gradvist imod en sammensmeltning af egne interesser og et fremtidigt arbejdsområde. Afgangsprojket forsejlede dernæst processen.

 

Som tiden gik og mit projekt, som jeg skrev i samarbejde med Rambøll, tog form, indfandt der sig en stigende grad af nysgerrighed indenfor forskellige grene af boligbygning.

Hjemmesiden her er et forsøg på at simplificere problematikken vedr. valg af boligstil ved nybygning og energirenovering.

 

Der der taget udgangspunkt i et ønske om at gøre livet bedre ved at bygge en bæredygtig og modstandsdygtig bolig, der desuden kommer efterkommere til gode.

 

Der satses på bygning i materialer, der fortrinsvist har et lavt CO2-aftryk, og i væsentlig grad udgør en forbedring af bæredygtigheden for både formål og forbrug.

Curriculum Vitae

Uddannet ingeniør indenfor bygningsdesign med speciale indenfor indeklima og energi:

 

I daglig tale er det lettere bare at sige bygningsingeniør, da der er flere der ved, hvad det så handler om.

 

Faglig kompetance indenfor traditionelle områder i tilknytning til vedvarende energi, klima og energireducerende tiltag.

Fokus ligger på bæredygtighed indenfor flere felter og integreret energidesign.

 

Var det ikke fordi flybilletten koster 20.000, var jeg nok taget på velgørenhedsrejse til Guatemala, hvor en forkæmper for et bedre fællesskab skal have bygget et hjem til sin familie. Der mangler frivilligt arbejdskraft, og jeg vil gerne lære mere under et ophold som det.

Uddannelser

2007/01 - 2012/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004/01 - 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 - 2000

Aarhus Unviersitet, Ingeniørhøjskolen

Ingeniør indenfor bygningsdesign.

 

Specialiseringsretningens grundforløb indenfor:

VVS / HVAC

 

Specialisering indenfor:

Indeklima og energi.

 

Specialeopgave skrevet indenfor:

Bæredygtigt 1-families boligbyggeri i 1-2 etager i Danmark med fokus på selvforsyning, klima og energireducerende tiltag.

 

Aarhus Unviersitet, Ingeniørhøjskolen

Adgangskursus for ingeniørstudiet.

 

Opdateringforløb til følgende niveauer:

Matematik, skriftligt, A.

Matematik, mundligt, A.

Dansk, mundligt, A.

Dansk, skriftligt, A.

Fysik, skriftligt, B.

Engelsk, mundligt, B.

Kemi, skriftligt, C.

Søværnets teknikskole

Automatiktekniker

 

Automatiske anlæg og processer indenfor strøm, styring, hydraulik og pneumatik.

 

Afsluttende opgave indenfor PLC og transportbånd. -også indeholdende sortering, robotter og motorstyring.

Anden erfaring

2013/01 - 2013/06

 

 

 

 

2008/02 - 2008/06

 

2010/02 - 2010/06

 

2004/04 - 2006/04

 

 

2009/05 - 2009/09

 

 

 

 

2001 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Universitet

Civilingeniørstuderende, Integreret energidesign

Har gennemført 1/3 af undervisningsforløbet, men blev afbrudt.

 

Deltager i intern mentor-ordning.

 

Deltager i ekstern mentor-ordning.

 

Kollegiet karamellerne, Aarhus

Kasserer i bestyrelsen

 

Dipak, Skive

Pakkerimedarbejder

 

Transport og opstilling af medier.

 

Diverse privatbyggerier (4stk)

Arbejdsmand ved renovering af boliger

 

Lægning af bølgepladetag.

Pælefundering.

Opsætning af lette vægge.

Lægning af fliser, klinker og trægulve.

Føring og montering af el-installationer.

Opsætning og isolering af loft.

Løsningsdannelse af undervejsopstående problemer.

 

-og øvrigt forefaldende arbejde i forbindelse med bearbejdning og tilpasning.

 

 

Erhvervserfaring

2014/04 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/02 - 2012/06

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/07 - 2011/08

 

 

 

 

 

 

 

2009/08 - 2009/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/12 - 2009/08

 

 

 

 

2007/07 - 2007/07

 

 

 

 

2006/07 - 2006/07

 

 

 

 

2003/04 - 2003/06

 

 

 

 

 

2003/02 - 2003/04

 

 

 

 

 

2002 - 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 - 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 - 2000

 

 

 

 

 

 

 

Rambøll Grønland A/S, Nuuk.

VVS- og Energiingeniør.

 

Projektering, renovering og nybyggeri primært for erhvervskunder.

Energianalyse, optimeringsforslag, løsningsdannelse.

 

BSim, indeklimasimulering på Rådhuset i Nuuk - Analyse af 4 kritisk placerede kontorer; Overophedningsproblemer.

Lufthastighedsanalyse på eksisterende kanalsystem i forbindelse med nye aggregater og øgede luftmængder.

Projektering af komplet boligventilationssystem baseret på 50Pa system til mindre boligkompleks. (inkl. røgvent.)

 

Rambøll Danmark A/S, Aarhus.

Specialestuderende indenfor bæredygtigt 1-families boligbyggeri i 1-2 etager i Danmark med fokus på selvforsyning.

 

Research og dataindsamling.

Fremtidssikring indenfor forskellige bæredygtighedskoncepter indenfor vand, varme, ventilation, automatik og afløb.

Udformning af casestudier på bæredygtigt boligbyggeri.

Udfærdigelse af rapport og konceptudvikling samt afrapportering og formidling af resultater.

 

 

Privatprojekt under studiet.

 

Køb og konvertering af en 72 fod sejlskib om til husbåd.

Research og "hands-on" erfaring med konserkvenserne ved at bo i en bolig, det potentielt kan synke.

Håndværksmæssige færdigheder sat på prøve i forhold til vidensamlingen fra skolebænken.

Grundlæggende regnskabsføring og økonomistyring.

Førstehåndsindtryk af projektledelse og arbejdsbelastning i forhold til tidsplan.

 

midtconsult A/S, Herning.

Ingeniørpraktikant i VVS-afdelingen.

 

Dataindsamling i AutoCAD for 10 etager i bygning 409 for beregning af inddata til BE10 for Copenhagen Towers.

Grafisk fremstilling 10 etager i beregningsprogrammet DiaLUX for opstilling af dagslysrapport til Copenhagen Towers.

Dataindsamling og flere besøg omkring renovering af Nørresnede skole.

Beregning af nyt ventilationssystem for Nørresnede skole.

Deltagende på bygherremøde for Herning Multiarena.

Udfærdigelse af luftmængdeberegningsbilag for adskillige case-scenarier for koncertarrangementer i Herning Multiarena.

Besigtigelse af byggeplads under opførslen af Herning Mulitarena.

Kvalitetssikring på nyt afsnit af HerningCentret.

Og endeligt forefaldende rådgiverarbejde af forskellig art.

 

Train natklub, Aarhus

Natklubmedarbejder

 

Kundehåndtering, Kassebetjening, Service og Omstilling vedr. arrangementer

 

TDC-ADSL, Aarhus

Sommerferieafløser -rejsemontør

 

Opsætning af internetforbindelser for privatkunder

 

TDC-ADSL, Aarhus

Sommerferieafløser -rejsemontør

 

Opsætning af internetforbindelser for privatkunder

 

Blenstrup skole, Blenstrup

Lærervikar

 

Undervisning: Matematik, Naturvidenskab, Engelsk og Idræt.

Undervisningen foregik på samtlige klassetrin mellem 1.-7. klasse.

 

Kjeld Jakobsen A/S, Skive

Projektansat montør

 

Indretnings og udførselsopgaver mht kabelføring og montering.

Indkorporering af kundens behov som en levende proces.

 

HEA A/S, Skive

Montør

 

Opsætning af automatik og styringer inkl fortrådning.

Indkøring af motorstyringer evt. med frekvensomformere.

Varebestilling og detailhåndtering.

Fejlfinding og udbedring på egen hånd.

 

 

Vestas A/S, Lem

Montør på styringsfabrikken

 

Fortrådning og tavlearbejde på 16 forskellige typer møller fra 660kW - 2MW.

Komponentopsætning.

Optimering og fejlfinding.

Kvalitetssikring.

Udlånt til andre afdelinger.

 

Søværnet, KBH. og Frederikshavn

Automatiktekniker

 

El og Automatik.

Strøm, Styring og Proces.

Hydraulik og Pneumatik.

PLC og CNC.

Reguleringsteknik.

Motorstyring.

Miljømåling.

Fejlsøgning og optimering.

 

Godkendt til mellemlederniveau.